GÜMRÜKLEME YÖNTEMİ

GÜMRÜKLEME YÖNTEMİ


GÜMRÜKLEME SÜRECİ NEDİR, NASIL YÖNETİLİR?

Her bağımsız devletin kendi gümrük bölgesi vardır. 

Belli bir ülkenin gümrük bölgesine giren veya çıkan gümrük mevzuatına uygun olarak her ürünün gümrük işlemlerine tabi tutulması gerekir. Bu prosedürler gümrükten çekme olarak da bilinir.

Gümrük izni ihraç aşamasında yapılırsa buna ihracat gümrük izni denir .

Öte yandan, gümrük izni ithalat aşamasında gerçekleşirse buna ithalat gümrük izni denir .

Gümrükleme; Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

İhracat Gümrükleme Temellerini Anlamak?

İhracat gümrükleme işlemleri, ürüne ve ülkeye göre ülkeye değişiklik gösterir.

İhracat devletler tarafından teşvik edilen bir ekonomik aktivitedir; ancak ihracatçılar, bazı maddelerin ihracında kısıtlamalara ve yasaklara dikkat etmelidir.

Örneğin, birçok ülke kendi ülkelerindeki tarihi eserlerin ihracatını yasaklamıştır.

Benzer şekilde, silah ve mühimmat ihracı sırasında ihraç eden ülkelerin yetkili makamlarından ihracat izni veya ihracat lisansı almak gereklidir.

İhracatta Gümrük İşlemleri Nasıl Tamamlayabilirim?

Yukarıda belirttiğim gibi, ihracat gümrükleme işlemleri ülkeden ülkeye ve ürüne göre değişir.

Fakat genel olarak, temel bir ihracat izni sürecinin iş akışı aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • Ürünlerin üretimini tamamlama, paketleme ve ihracat için hazır hale getirme
  • Nakliye Organizasyonu (konteynır rezervasyonu vb.)
  • Konteynerin, yüklerin yükleneceği yerden fabrikaya taşınması veya malların taşıyıcının depolarına teslim edilmesi veya malların yükleme limanına nakli
  • İhracat yapan ülkenin mevzuatına uygun olarak gerekli belgelerin hazırlanması
  • Kabul edilen kanal vasıtasıyla sevkiyatın gümrük beyannamesinin hazırlanması
  • İhracatçı ülkenin gümrük idaresince, gerekirse belge ve / veya malların muayenesinin yapılması
  • Malların ihracatçı ülkenin gümrük bölgesinden ayrılması.
  • İhracat gümrük beyannamesi ile işlemin kapatılması.

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirinin yaptığı iş kanunlarca da belirlenen konulara sahiptir. İlk olarak yurt dışı ile işlem yapmak isteyen firmaların veya kişilerin gümrükleme işlemleri ile ilgilenir. İşlemleri başlatma ve sonuçlandırma onlara aittir.

Firmalar veya şahıslar gümrük müşavirleri aracılığı ile aldıkları şifrelerle işlemlerini kendileri halledebilme özgürlüğüne sahiplerdir. Ancak gümrük mevduatı oldukça geniş bir alandan olduğu için tavsiye edilen bir yöntem değildir. En ufak bir hatada yüklü miktarda ceza kesilebilir. Bu nedenle tercih edilen yöntemde gümrük müşavirleri firmaları veya şahısları temsil edecek şekilde işlemleri yürütmekle görevlidirler.

Müşterilere gümrükleme, lojistik, danışmanlık konularında yardım sunan gümrük müşavirleri özel üniversitelerde dış ticaret, ithalat ve ihracat konularında ders de verebilme imkanına sahiplerdir.

Ünal Lojistik’te, kurulduğumuz günden bu yana kusursuz hizmet politikası güden organize bir kurum olarak hareket ediyor, müşterilerimizin tüm lojistik ihtiyaçlarını olabilecek en efektif şekilde karşılıyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızla taşımacılık hizmetlerinin yanında sunduğumuz gümrükleme yönetimi ile de ticarete hız kazandırıyoruz.

Gümrükleme Yönetimi Hizmetlerimiz

Alanında uzman tecrübeli ekibimiz ile lojistik süreçlerde ihtiyaç duyulan tüm gümrük işlemleri, GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespiti ve ön müsaadelerin alınması süreçlerinde bürokrasiye uygun hareket ediyor, müşterilerimize zamandan tasarruf sağlıyoruz. Mevzuatları yakından takip ediyor, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak incelemelerin takibini sorunsuz yönetiyoruz. Müşterilerimizin gümrük süreçlerinde sunduğumuz sipariş ve stok takibi ve raporlama hizmetlerimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. KDV ve ithalat vergisi yönetimi ile dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri alımı ve takibi hizmetlerimiz ile müşterilerimizin danışmanı olarak hareket ediyor, şeffaf ve dinamik bir hizmet sağlıyoruz.